Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont dachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych  z remontem pokryć dachowych  na budynkach Administracji Osiedla "Na Wyżynach"- zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikację warunków zamówienia na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2023-05-15 r.

1407

Termin składania ofert:

2023-05-31 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-05-31 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński