Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Przeglądy 5-cio letnie elektryczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych  z wykonaniem przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej  na budynkach w zasobach Administracji Osiedla "Na Wyżynach"- zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikację warunków zamówienia na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2023-05-15 r.

1416

Termin składania ofert:

2023-05-31 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-05-31 r.

1030

Dodano przez: Mirosław Brzemiński