Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach poprzez wymianę dźwigów oraz przebudowę portali

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach poprzez wymianę dźwigów oraz przebudowę portali
 
Specyfikację istotnych warunków przetargu
można otrzymać zwrotnie pod adresem:
andrzej.rak@smbudowlani.pl

Informacji oferentom udziela
Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.52 366 44 13
Termin składania ofert 10.08.2023 r. godz. 9:00
Otwarcie ofert 10.08.2023 r. godz. 9:15
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2023-07-25 r.

0904

Termin składania ofert:

2023-08-10 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-08-10 r.

0915

Dodano przez: Artur Gołata