Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z wymianą ekranów balkonowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z wymianą ekranów balkonowych na budynku Białogardzka 4 - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13, tel. 52 366 42 00 lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: 25.08.2023 r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 25.08.2023 r. godz. 10.00

Data ogłoszenia:

2023-08-10 r.

0721

Termin składania ofert:

2023-08-25 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-08-25 r.

1000

Dodano przez: Artur Gołata