Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na :

1. budowę miejsc postojowych
2. przebudowę lokalu użytkowego na mieszkania
3. wykonanie projektu zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji

Specyfikację istotnych warunków przetargu można  otrzymać zwrotnie pod adresem
dla pkt.1,2  krzysztof.stepniak@smbudowlani.pl
dla pkt.3 piotr.drozdowski@smbudowlani.pl
    
Informacji oferentom udziela Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.52 366 44 18  
Termin składania ofert:
dla pkt.1,3   30.08.2023r. godz. 9:00
dla pkt.2      11.09.2023r. godz. 9:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2023-08-14 r.

0907

Termin składania ofert:

2023-08-30 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-08-30 r.

0930

Dodano przez: Artur Gołata