Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Rozebranie starych wiat śmietnikowych wraz z utylizacją oraz przygotowanie podłoża z kostki pod nowe wiaty śmietnikowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych  z rozebraniem starych wiat śmietnikowych wraz z utylizacją oraz przygotowanie podłoża z kostki pod nowe wiaty śmietnikowe dla nieruchomości przy ul. Przyjaznej 1, 3, 5, 7  - zakres prac zgodny z opracowaną  specyfikacją przetargową.

Specyfikację warunków zamówienia na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2023-10-05 r.

0909

Termin składania ofert:

2023-10-19 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-10-19 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński