Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wymiana pionów i poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wymiana pionów kanalizacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych wymianą pionów i poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wymianę pionów kanalizacyjnych w budynkach Administracji Osiedla "Na Wyżynach"  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Data ogłoszenia:

2023-11-09 r.

1157

Termin składania ofert:

2023-11-24 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-11-24 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński