Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie :

1. Inwentaryzacji budowlanej
2. Remontu portali wejściowych
3. Wzmocnienia fundamentów budynku

Specyfikację istotnych warunków przetargów można otrzymać zwrotnie pod adresem:
pkt 1 - piotr.drozdowski@smbudowlani.pl
pkt 2-3 – krzysztof.stepniak@smbudowlani.pl

Informacji oferentom udziela Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.523664418.

Termin składania ofert 18.12.2023r. godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2023-11-30 r.

0755

Termin składania ofert:

2023-12-18 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-12-18 r.

0915

Dodano przez: Artur Gołata