Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie cięć technicznych, wycinki i nasadzeń zastępczych drzew na terenach SMB

Specyfikację warunków na wykonanie w/w prac można otrzymać mailowo po uprzednim kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” ul. Czerkaska 32 tel. 52 366 43 31, centrum@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2024-01-16 r.

1418

Termin składania ofert:

2024-01-24 r.

0930

Otwarcie ofert:

2024-01-24 r.

1000

Dodano przez: Emilia Kabacińska