Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie:
1. Przebudowy lokalu użytkowego na 3 mieszkania
2. Remontu portali wejściowych
3. Wzmocnienia fundamentu budynku

Specyfikację istotnych warunków przetargów
można  otrzymać zwrotnie pod adresem:         
krzysztof.stepniak@smbudowlani.pl                       
Informacji oferentom udziela:
Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.523664475
Termin składania ofert 01.02.2024r. godz. 9:00
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia sukcesywnie od godz. 9:15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2024-01-22 r.

0723

Termin składania ofert:

2024-02-01 r.

0900

Otwarcie ofert:

2024-02-01 r.

0915

Dodano przez: Artur Gołata