Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont biegów schodów stalowo-żeliwnych oraz remont nawierzchni galerii tarasowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z remontem biegów schodów stalowo-żeliwnych oraz remont nawierzchni galerii tarasowej - Przyjazna 13  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2024-06-11 r.

0813

Termin składania ofert:

2024-07-05 r.

0900

Otwarcie ofert:

2024-07-05 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński