Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont płyty stropowej parkingogarażu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z remontem płyty stropowej parkingogarażu Magnuszewska 5  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2024-06-11 r.

0818

Termin składania ofert:

2024-07-05 r.

0900

Otwarcie ofert:

2024-07-05 r.

1015

Dodano przez: Mirosław Brzemiński