Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie :

1.    Przebudowy lokalu użytkowego na 3 mieszkania
2.    Remontu portali wejściowych

Specyfikację istotnych warunków przetargów można  otrzymać zwrotnie pod adresem:         
karol.buda@smbudowlani.pl                       
Informacji oferentom udziela Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.523664485.
Termin składania ofert 08.07.2024r. godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia sukcesywnie od godz. 9.15
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2024-06-24 r.

0740

Termin składania ofert:

2024-07-08 r.

0900

Otwarcie ofert:

2024-07-08 r.

0915

Dodano przez: Artur Gołata