Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:przeglądy budowlane

Specyfikację warunków na wykonanie w/w prac można otrzymać mailowo po uprzednim kontakcie z Administracją Osiedla „Na Skarpie” ul. Grzymały Siedleckiego 42 tel. 52 366 41 00, naskarpie@smbudowlani.pl

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2024-07-03 r.

0938

Termin składania ofert:

2024-07-16 r.

0900

Otwarcie ofert:

2024-07-16 r.

1000

Dodano przez: Monika Zaręba