Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie izolacji stropu nad parkingogarażem przy ul. Jagiellońskiej 70A wraz z pracami towarzyszącymi

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można pobrać z odnośnika poniżej.

Załączniki do Specyfikacji można odebrać osobiście w siedzibie Administracji Osiedla "Centrum"
ul. Czerkaska 32 tel. 52 366 43 00, lub otrzymać mailowo pisząc na adres: artur.budziak@smbudowlani.pl


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki

Nazwa Opis
 SWZ.pdf  Specyfikacja Warunków Zamówienia

Data ogłoszenia:

2022-12-08 r.

1350

Termin składania ofert:

2023-01-05 r.

0930

Otwarcie ofert:

2023-01-05 r.

1000

Dodano przez: Emilia Kabacińska