III Forum Spółdzielcze

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy odbyło się  III Forum Spółdzielcze poświęcone współpracy spółdzielni mieszkaniowych z władzami samorządowymi. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zalewski, Prezydenta Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza, Prezydenta Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski, przedstawiciele spółek i przedsiębiorstw miejskich oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy ...


Certyfikat Jakości Biznesu - "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2019

Miło nam poinformować, iż 22 listopada 2019 r. Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019 oraz Platynowy Laur.

Uroczysta gala odbyła się 22 listopada 2019 r. w Warszawie. Certyfikat w imieniu SMB odebrał Prezes Zarządu, Pan Jacek Kołodziej.
Wręczenie umów RPO

Członkowie zarządu województwa, Pani Aneta Jędrzejewska i Pan Sławomir Kopyść wręczyli dziś Zarządowi SMB, Pani Zdzisławie Knapińskiej i Panu Jackowi Kołodziejowi, umowę na budowę instalacji fotowoltaicznych na 36 budynkach w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja w wysokości miliona złotych trafi do Naszej Spółdzielni! W zakresie odnawialnych źródeł energii jest to kwota najwyższa ze złożonych w tej kategorii wniosków. Dzięki tej inwestycji możemy mówić o realnych oszczędnościach dla Państwa! dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska. ...